Contact us

Guangdong Tinct Appliance Co., Ltd

Tel :+86-(0)759-6632988

Fax :+86(0)759-6632811

Address:B1-2 Building, Immigration Training Base ,Jiuzhou River Development Zone,Lianjiang City ,Guangdong ,China 

Contact us Location:Home > Contact us > Contact us >
Address:B1-2 Building, Immigration Training Base ,Jiuzhou River Development Zone,Lianjiang City ,Guangdong ,China 

Tel : +86-(0)759-6632988  

Fax :+86(0)759-6632811